Taic a bharrachd dhan Ghàidhlig ann an coimhearsnachdan ùra

Taic a bharrachd dhan Ghàidhlig ann an coimhearsnachdan ùra

Gus cur ri cleachdadh na Gàidhlig agus gus àireamh an luchd-labhairt a leudachadh, agus gus cur ri ìre cleachdaidh na Gàidhlig san teaghlach, feumaidh na Comataidhean beachdachadh air mar a chumar taic ri agus mar a leudaichear cleachdadh na Gàidhlig ann an coimhearsnachdan ùra: coimhearsnachdan bailteil agus luchd-ionnsachaidh inbheach. Mar sin *a bharrachd air* a bhith a’ toirt an làn thaic dhan bheachd eile a chuireadh dhan cho-chomhairle seo air a bheil “The Government must increase support for the Gaelic Language”, a tha a’ dèiligeadh ri coimhearsnachdan traidiseanta, feumaidh Comataidhean beachdachadh air na leanas cuideachd: - Gum feumar bun-structar iomchaidh a chruthachadh do dh’inbhich a tha airson Gàidhlig ionnsachadh. Tha soirbheas LearnGaelic agus Duolingo air sealltainn gu bheil feum air bun-structar coileanta agus co-òrdanaichte gus na ceudan de luchd-ionnsachaidh a thoirt do dh’fhileantachd gach bliadhna. Ach aig an àm seo, ’s e glè bheag de luchd-ionnsachaidh a dh’fhàsas fileanta mar thoradh air bun-structar ionnsachaidh nach eil leasaichte gu leòr. Gu sònraichte, bu chòir do na Comataidhean taic a chumail ri raon de chùrsaichean bogaidh làn- is pàirt-ùine gus taic a chumail ris an iomairt ùr SpeakGaelic. - Solar thidsearan Gàidhlig – seo cuspair a tha dlùth-cheangailte ri bun-structar ionnsachaidh na Gàidhlig, gu sònraichte dòighean anns an urrainn do dhaoine a tha nan tidearan mar-thà Gàidhlig ionnsachadh bho ìre fìor thòiseachaidh. - Gum feumar àrainnean a chruthachadh anns an gabh Gàidhlig a chleachdadh ann an co-theacsa bailteil – mar eisimpleir, ionadan Gàidhlig agus seirbheisean poblach a bhith rim faighinn sa Ghàidhlig. Tha coimhearsnachdan na Gàidhlig, sean is ùr, dlùth-cheangailte is eadar-eisimeileach agus tha e deatamach gun toirear taic dhan dà chuid ma tha an cànan gu bhith seasmhach mar chànan dachaigh, teaghlaich agus coimhearsnachd agus ma i gu bhith tèarainte mar chànan nàiseanta.

Points

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information